Koldrørt forårshonning
Koldrørt Forårshonning

Slynget og tappet med nænsom hånd i juni måned.Honningen stammer fra biernes bestøvning af FYNSK raps, krokus,
pil, mælkebøtte og forårets vilde flora.
Forårshonning er lys, mild og fast.

 
 

Bee-Brems